Overzicht contactpersonen teams

Dames senioren:
Arnold van Oostrum
Tel.nr. 06 30 73 02 69

Heren senioren:
Sido van der Ploeg
Tel.nr. 06 21 83 02 40

Jeugd Stiens:
Hermanna Miedema
Tel.nr. 06 42 97 09 13

Heb je op/aanmerkingen of tips? Mail dan met tc@fhc-noord.nl of neem rechtstreeks contact op met bovenstaande persoon van het desbetreffende team.