Wil jij je wedstrijdverslag in de krant dan kan dit. FHC kan dit plaatsen in de Stienser Omroeper en De Bildtse Post.

Kopij Stienser Omroeper

Sluitingstijd:
Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn via: kopij@fhc-noord.nl

Aanlevering:

1. Persberichten, sportverslagen en aankondigingen van activiteiten van maximaal 150 woorden.
Graag ontvangen wij eventuele foto’s of logo’s los van de tekst als jpg-bestand (min. 1 MB, zo groot mogelijk)

2. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.

3. De redactie behoudt zich het recht tekst in te korten en artikelen te weigeren.

Kopij De Bildtse Post

Sluitingstijd:
Kopij dient voor maandag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn via: kopij@fhc-noord.nl

Aanlevering:

1. Persberichten, sportverslagen en aankondigingen van activiteiten.
Graag ontvangen wij eventuele foto’s of logo’s los van de tekst als jpg-bestand (min. 1 MB, zo groot mogelijk)

2. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.

3. De redactie behoudt zich het recht tekst in te korten en artikelen te weigeren.